Artikel Kebudayaan bahasa jawa, Adat istiadat | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel Kebudayaan bahasa jawa, Adat istiadat

Sugeng enjing teman-teman, apakah kamu lagi cari artikel kebudayaan bahasa jawa adat istiadat? Di bawah ini kami postingkan sebuah contoh artikel dengan basa jawa krama sebagai salah satu referensi kita untuk mempelajari adat jawa sekaligus melestarikan penggunaan bahasa jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Adat istiadat nun inggih panutan tatanan tingkah laku ingkang kanthi mandhap tumendhak uga majeng sampun dangu. Adat istiadat klebet tatanan ingkang sifate ketat. Adat istiadat ingkang diakui uga ditaati dening masyarakat kawit jaman rumiyen ingkang dados hukum ingkang mboten keserat ingkang kanaman dados hukum adat. Hukum adat ing Indonesia yaiku hukum ingkang mboten keserat ingkang majeng kunjuk sakunjukan ageng para wargi Indonesia.
artikel-kebudayaan-bahaa-jawa-adat-istiadat
Artikel bahasa jawa adat istiadat

Adat istiadat ngewrat sekawan unsur yaiku aos-aos budaya, sistem norma, sistem hukum uga tatanan-tatanan khusus.  Nilai budaya ngrupikaken gagasan-gagasan babagan ingkang dipandang paling kagungan aos dening mukawis masyarakat. Tuladhanipun; rukun kaliyan sesami, bektos dhateng tiyang sepuh, nyambut damel sami utawi gotong royong lan sanes-sanesipun.
Waos Ugi: Artikel Bahasa Jawa Tema Lingkungan Hidup
Sistem norma yaiku macem-macem tatanan utawi ketentuan ingkang ngikat warga, kelompok ing masyarakat. Sistem hukum yaiku macem-macem tatanan utawi ketentuan ingkang ngikat warga masyarakat. Sawegaken tatanan khusus yaiku tatanan utawi ketentuan ingkang ngikat warga kelompok ing masyarakat babagan peraturan tertemtu uga majeng kewates utawi khusus.

Kaping sekawan unsur kesebat sami berkaitan uga mboten sanguh dipunsapihaken. Adat istiadat nggadhahi sifat ingkang kekal uga nggadhahi kekiyatan ngikat ingkang langkung ageng majeng anggota masyarakat dadosipun anggota masyarakat ingkang melanggar badhe nampi sanksi. Sanksi ingkang dipunsukakna saged awujud sanksi formal kersaa informal. Sanksi formal biyasanipun nglibataken aparat panjejeg hukum kados kepala adat, pengajeng masyarakat, polisi, uga sanes-sanesipun.

Catatan di atas merupakan artikel kebudayaan bahasa jawa adat istiadat yang membahas mengenai peraturan tidak tertulis di kehidupan bermasyarakat yang telah sejak lama dianut. Semoga dapat memberikan gambaran sekaligus referensi untuk membuat artikel serupa.