Artikel resep makanan tradisional utri dalam bahasa jawa | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel resep makanan tradisional utri dalam bahasa jawa

Artikel resep makanan tradisional utri dalam bahasa jawa –Kue utri ngrupakne salah siji panganan tradisional sing kegawe saka bakal utamane yaiku singkong parut ditambah karo gula abang sing wis dijungkat lembut.

Bahan sing dibutuhke kanggo gawe Utri:
 1. 1 kg telo 
 2. 1/4 kambil lagi 
 3. 2 gram gula jawa 
 4. 1 sendhok teh uyah lembut 
 5. Godhong pandan wangi utawa irisan nangka sacukupe 
 6. Semat utawa biting sacukupe 
 7. Godhong gedhang sacukupe 
carane-gawe-utri-dalam-bahasa-jawa
Carane nggawe Kue Utri: 
 1. Telo dionceki, diwisuh nuli diparut, diperes, banjur banyune dibuwang kanggo ngilangke rasa pahit lan ambune sing langu. 
 2. Dicampur kambil parut, gula, uyah lan irisan nangka, nuli diuleni nganti rata. 
 3. Dibungkus kaya lemper kira-kira 2,5 cm x 5 cm.
 4. Dikukus utawa diadang nganti mateng. 
Kue Utri sing becik: 
 • Mateng mengolahne, godhong pembungkus arupa coklat keijonan 
 • Utri bening ora kusem 
 • Rasane legi lan eca
Mengkono carane gawe utri nganggo bahasa jawa sing tinulis ing Artikel resep makanan tradisional utri dalam bahasa jawa iki.