Dongeng bahasa jawa asal usul Surabaya Jawat Timur | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Dongeng bahasa jawa asal usul Surabaya Jawat Timur

Dongeng bahasa jawa asal usul Surabaya – Dhikik neng segaran nan amba (tepate neng segara Jawa), uripa 2 kewan buas sing padha-padha angkuh lan ora arep kalah. Kapindho kewan kesebut yaiku iwak hiu sura lan seekor bajul. Amarga tinggal berdampingan, loro kewan kesebut kerep ngacek lan nggelut pas memperebutkan panganan. Amarga padha-padha kuwat, tangkas, ganas, lan padha-padha cerdik, perkelahianpun terus neras amarga ora ana sing bisa menang lan ora ana sing bisa kalah. Nang akhire, kapindho kewan kesebut rumangsa jeleh lan lelah nek kudu terus nggelut. Ngelingi hal kuwi sakarone banjur sepakat ngenekake ujaran babagan panganggonan area kekuwasan.

Hai bajul, suwe-suwe aku jeleh nggelut karomu ." tembung iwak hiu Sura. "Hmm, aku uga, Sura. Nuli, apa sing mesti awake dhewe lakoke supaya gelutan awake dhewe iki bisa mandheg?" takon bajul.
dongeng-bahasa-jawa-asal-usul-surabaya

 "Kanggo mencegah kedadeane gelutan meneh neng antara awake dhewe, alangkah becike nek awake dhewe nganggo daerah iki dadi 2 daerah kekuwasan. Aku nguwasa neng jero banyu lan mung bisa nggoleki mangsa neng jero banyu, lagi kowe barkuasa neng daratan lan karo ngono mangsamu kudu uga sing ana neng daratan. Nuli, dadi watese, awake dhewe tentukan luwih dhisik yaiku lemah sing bisa dicapai banyu segara nang wektu pasang surut!"
Waos Ugi: Dongeng bahasa jawa Kancil Nyolong Timun
"Oke, aku setujui karo gagasanmu kuwi, Sura!" tembung bajul karo mengangguk. Karo anane ujaran kesebut, kanggo beberapa wektu iwak hiu Sura lan bajul ora tau nggelut meneh. Sakarone sepakat kanggo padha ngajeni wilayah kekuwasane masing-masing. Ning, sakwise wayah berselang ngono suwe, iwak-iwak sing dadi mangsa hiu sura anyak entek disegaran. Sakanggonan iwak sing turah justru bermigrasi menyang arah nyuwara kali Brantas amarga wedi dimangsa si hiu Sura. Ngelingi hal kuwi, iwak hiu sura kepeksa karo sembunyi-sembunyi anyak nggoleki mangsanya neng nyuwara kali ben ora kaweruhan saka bajul. Ning tanpa dielingi si bajul jebulna meruhi tingkah si hiu sura lan teras nempuhe.

Dongeng bahasa jawa asal usul Surabaya Jawat Timur " Sura, ngapa kok melanggar ujaran sing wis awake dhewe ngloro sepakati? Ngapa kowe wani-wanine mleboni wilayah kali sing yaiku daerah kekuwasanku?" takon si bajul. "Eits... Aku melanggar ujaran? Ingatkah kowe arep uni ujaran awake dhewe? Bukankah kali iki mbanyu? Lan amarga ana banyune, dadi kali iki uga klebu daerah kekuwasanku, dudu?" tembung Sura ngendha. "apa pangarahmu Sura? Bukankah kali kuwi ana ing darat, lagi daerah kekuwasanmu ana neng segara, nduwe arti kali kuwi klebu daerah kekuwasanku!"

jawab bajul ngotot. "Ohh... Ora bisa. Bukankah aku ora tau pisana ngomongke yen banyu kuwi mung banyu segara? Bukankah uga banyu kali kuwi ait" jawab Hiu Sura. "Hmm... Rupane sengaja kok nggoleki gara-gara karoku, Sura?" hentak bajul. "ora!! Dak kira alasanku wis cukup kuwat lan aku ana dipihak sing bener!" endha Sura. "kok nyat bener-bener sengaja mbudeni aku Sura.

Aku oraa sagoblok sing kowe kira!" jawab bajul anyak nesu. "aku ora praduli kok pinter utawa goblok, sing gamblang kali lan segara ngrupakne daerah kekuwasanku!" tempuh Sura ora arep ngalah. Gugat cangkem antara Sura lan Baya pun buyar karo gelutan sing sengit. Gelutan iki dadi seru banget lan dahsyat amarga sakarone rumangsa padha-padha ora salah. Dekne kabeh padha nyokot, nempuh, nggebug, lan menerkam. Lan jero wayah sakedhep, banyu kali disekitarnya panggon gelutan kuwi dadi abang amarga getih sing metu saka tatu kapindho binatang kuwi. Dekne kabeh nandhing karo mati-maten. Bajul mbisa gigitan Sura neng ujung ekor sisih tan, dadine ekor kesebut sanuli membengkok menyang kiwa. Lagekne Sura tergigit ekornya nganti nyaris putus.

Amarga padha-padha wis tatu parah, sakarone banjur mandheg nggelut. Iwak surapun ngalah lan akhire bali menyang segara. Bajul sing nguwawa larane pun rumangsa puas amarga wis bisa ngukuhi daerah kekuwasane. Cerito rakyat asal usul Surabaya ora berselang suwe kawruhan menawa kapindho kewan kesebut jebulna mati amarga tatu sing cukup parah saka bekas gelutan.

Lan kanggo mengenangnya, para warga sekitar ngomongke kanggo menehi jeneng Surabaya nang daerah disekitar panggon gelutan antara iwak Sura lan bajul kesebut. Cerito rakyat asal usul Surabaya mangkanaa cerito rakyat asal usul Surabaya.

Muga-muga saka dongeng bahasa jawa asal usul Surabaya Jawat Timur kesebut, awake dhewe bisa njupuk hikmah menawa peperangan lan gelutan oraa bisa nutugake masalah lan nyalah justru arep menimbulkan masalah anyar. Sarehdenene, awake dhewe butuh arif lan bijaksana jero nutugake samubarang problematika kuripan. Terimakasih.