Artikel Bahasa Jawa Makanan Tradisional Getuk | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel Bahasa Jawa Makanan Tradisional Getuk

Artikel bahasa jawa makanan tradisional getuk – Getuk utawi gethuk nggeh menika tedhan enteng ingkang kedamel saking tela utawi tela. Getuk ngrupikaken tedhan ingkang gampil dipunpanggihaken ing Jawa Tengah uga Jawa Timur. Pandamelan getuk dipunawiti saking tela di onceki lajeng di dang utawi digodog, saksampune matang lajeng dipungentang utawi dipunlembataken kaliyan cara digiling lajeng dipunsukani pamanis gendhis uga pamerni tedhan. Konjuk pamasegahan biyasanipun ditaburi kaliyan parutan klapa.

Ana 2 jenis getuk yakiku Getuk biasa, saka kala tela ingkang sampun mateng ing wanci suhu taksih benter ditaburi potongan-potongan alit gendhis Jawi dadosipun arupi coklat mboten ngradin gentangan getuk niki bentukipun kasar.
artikel-bahasa-jawa-makanan-tradisional-getuk
Artikel bahasa jawa makanan tradisonal getuk

Getuk lindri, ingkan proses penggaweane saka tela mateng digiling alus kaliyan gendhis pasir, dibubuhi pamerni tedhan uga vanili uga saksampune punika dicetak alit-alit manjang uga dipunrapetaken manjang niki sami rupi kaliyan mie ngantos nduwe bentuk ngajang kaliyan ketebalan sekitar 2cm wiyar 4cm, saksampune punika dipotong-potong nduwe bentuk dawa sekitar 5cm uga wiyar 4cm
Waos Ugi: Artikel Bahasa Jawa Tema Lingkungan Hidup
setunggal sekar campursari ingkang dipopulerkan dening Nurafni Octavia ngginakaken nami tedhan niki dados judule. Salah satunggaling kitha ing taltah Jawa Tengah ingkang terkenal kaliyan produksine getuk nggeh menika kitha Magelang.

Ing saben sudut kitha Magelang salajeng enten ingkang sade gethuk. Mboten heran menawi kitha Magelang dijuluki dados kitha Gethuk. Nggih, pancen Magelang yaiku setunggal wilayah ingkang nggadhahi kebon tela paling wiyar. Dipunpundi tela ngrupikaken badhe dasar pandamelan gethuk. Dadosipun gethuk dados tedhan khas kitha Magelang uga Magelang dados sentra pandamelan gethuk.

Gethuk ing Magelang kraos benten dipunbanding gethuk ingkang benten, senaosa badhe dasarnya sami. Badhe – badhe pandamelan gethuk antawis benten tela ingkang sampun dipundang-dang, gendhis wedi lembat, margarine, vanili, uga bubuk coklat.

Punika ngrupikaken jangkah paling akhir pandamelan gethuk. Saksampune punika, gethuk sampun sanguh dipuncawisaken kaliyan taburan parutan krambil ing inggilipun. Taburan parutan krambil ing inggilipun ndamel cita raos gethuk langkung bevariasi. Kombinasi raos manis uga gurih merangsang sanget ilat uga ndamel ketagihan tiyang ingkang nyobinipun. Teksturnyapun lembat uga lembat, sehinggar mbokmenawikaken sedaya umur saged mengkonsumsi tedhan niki.

Regi tedhan niki bersahabat sanget, awiti clan Rp 5000- ngantos Rp 10.000,00. Tergantung porsi ingkang dipuntedha. Porsi alit, saweg, uga ageng. Punika amerginipun, sedaya kalangan saged menikmati gethuk.

Mboten kathah tiyang ingkang nyumerepi asal – urun rembug pandamelan gethuk ing Magelang, nanging prungonipun gethuk ingkang paling eca yaiku gethuk ingkang dipundamel dening Mbah Ali Gondhok, sekitar taun 1940-an. Prungon kenikmatan gethuk kesebat sampun kedhawah ngantos datheng njawi kitha Magelang. Saksampune Mbah Ali pejah, upados pandamelan gethuk dipunterusaken dening anak, putu, bahkan ngantos cicit-cicitnya.

Sakmenika ing Magelang sampun kathah merek – merek gethuk. Nanging, macem-macem macam merek gethuk kesebat, yaiku sejatos khas kitha Magelang. Masalah gethuk paling eca kala niki, tergantung ilat masing – masing pengkonsumsinya. Menapaa bentukipun, gethuk tetap dados tedhan khas kitha Magelang ingkang nggadhahi cita raos piyambak, ingkang mangilonaken kesederhanaan kitha Magelang ingkang salajeng memukau satiyanipun. Artikel bahasa jawa makanan tradisional getuk.