Carane gawe tape tela ngagem bahasa jawa | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Carane gawe tape tela ngagem bahasa jawa

Carane gawe tape tela ngagem bahasa jawa - Tape tela yaiku tape sing digawe saka tela sing difermentasi. Panganan iki populer neng Jawa lan dikenal neng kabeh panggon, anyak saka Jawa kulon nganti Jawa wetan. Neng Jawa kulon, tapai tela dikenal dadi peuyeum (basa Sunda).

Panggawen tapai melibatkan umbi tela dadi substrat lan ragi tapai (Saccharomyces cerevisiae) sing dibalurkan nang umbi sing wis dionceki lulange. Ana loro teknik panggawen sing ngasilke tapai biyasa, sing teles lan empuk, lan tapai garing, sing luwih legit lan bisa digantung tanpa ngalami karusakan.
carane-gawe-tape

Piranti Sing Dibutuhke: 
 1. Baskom 
 2. Bebed Lap 
 3. Kompor 
 4. Panci dang-dang 
 5. Penyaring 
 6. Ajang 
 7. Pisau 
 8. Sendhok & Garpu 
Bahan sing Dibutuhke: 
 1. Banyu sacukupe 
 2. Godhong gedhang 
 3. Ragi sing wis dilembutake 
 4. Tela 2 kg 
Carane gawe tape tela ngagem bahasa jawa: 
 1. Siapke kabeh bahan. 
 2. Onceki tela nganti keset. 
 3. Potong tela sing wis dionceki padha kekarepan. 
 4. Kumbah nganti resik tela sing wis dipotong. 
 5. Sewentara nunggu tela garing, leboke banyu neng njero panci samapai kira – kira terisi saprapat nuli panaske nganti umep. 
 6. Sakwise banyu umep leboke tela neng njero panci dang-dang, nuli dang-dang nganti tela ¾ mateng, kira – kira pas ‘daging’ tela wis bisa dijojoh nganggo garpu. 
 7. Sakwise mateng, angkat tela sing wis ¾ mangsak nuli taruh neng mubarang ajang, banjur diadhemake.
 8. Sakwise tela bener – bener adhem, leboke tela neng njero ajang nuli taburi nganggo ragi sing wis dilembutake nganggo nggunakne saringan.
 9. Tela sing wis diwenehi ragi iki banjur ditutup bali nganggo godhong gedhang. Tela iki kudu bener – bener tertutup ben mbisakne pakoleh sing maksimal.
Sakwise tela ditutupi nganggo godhong gedhang, menengna sajrone 1-2 dina nganti wis krasa empuk lan legi. Wektu kuwi tela wis dadi tape. Mangkene carane gawe tape tela ngagem bahasa jawa.