Artikel bahasa jawa KEBUDAYAAN RASULAN di Gunungkidul | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel bahasa jawa KEBUDAYAAN RASULAN di Gunungkidul

Artikel bahasa jawa kebudayaan rasulan di Gunungkidul – Rasulan yaiku tradisi ingkang sampun dangu dipunwontenaken dening masyarakat Gunungkidul, ingkang ngrupikaken mukawis kegiatan ingkang dipunwontenaken dening para petani saksampune masa panen tiba. Rasulan utawi resik dusun dipunwontenaken hampir ing saben dusun kersaa dhusun ingkang enten ing Kapubaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tradisi niki sapriki rutin dipunentenaken saben taunipun dening masyarakat Gunungkidul. Wanci pamontenanipun pun benten-beda, tergantung ing kesepakatan warga saben dusun. Nanging, ing umume tradisi rasulan niki biyasanipun dipunwontenaken ing wulan Juni uga Juli.
artikel-bahasa-jawa-kebudayaan-rasulan

Kirab, arak-arakan ngepang dhusun kaliyan mbekta tumpengan utawi cawisan berupa pikantuk panen kados pisang, gandum, pantun, ayam panggang, uga dadosipun.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa manfaat lidah buaya bagi kesehatan
Rasulan biyasanipun nglajeng salebetipun beberapa dinten, diawali kaliyan kegiatan nyambut damel bektos utawi ngresikaken lingkungan sekitar dusun kados dandosi radin, ndamel utawi ngecet pagar pekarangan, mawi ngresikaken makam.

Mboten namung ngresikaken lingkungan dhusun, puncak saking tradisi rasulan disemarake kaliyan macem-macem rangkaian kegiatan olahraga uga tunjukan seni budaya. Rasulan sampun dikemas dados salah satunggal event budaya khas Indonesia uga pengembangan wisata ing kawasan Gunungkidul.

Artikel bahasa jawa kebudayaan - Macem-macem tradisi uga atraksi seni budaya ing perayaan tradisi rasulan ing Gunungkidul niki kedadosan nggeret mirengan wisatawan lokal kersaa njawi negri, lo! Ing perayaan rasulan, pengunjung utawi wisatawan dipunsegahaken tunjukan seni uga budaya awiti saking kirab, doger, jathilan, ringgit cucal, mawi reog Ponorogo.

Ing tradisi rasulan, puncak keramaian biyasanipun kedadosan ing kala dipunwontenaken piyambakipun kegiatan kirab. Kirab yaiku sak-werni karnaval utawi arak-arakan ngepang dhusun kaliyan mbekta tumpengan utawi cawisan berupa pikantuk panen kados pisang, gandum, pantun, ayam panggang, uga dadosipun.

Segahan tunjukan seni uga budaya Reog Dhodhog 
Saksampune upacara persembahan tumpengan utawi kirab, rasulan dipunlajengaken kaliyan numindakake doa sareng ing balai dusun konjuk ketentraman uga kawilujengan sedaya warga. Acara lajeng dipunlajengaken kaliyan kegiatan perebutan tumpengan, niki ngrupikaken mukawis tingalen ingkang nggeret pangantos-antos dening masyarakat uga wisatawan.

Tradisi rasulan ngrupikaken aset budaya ingkang kedah dipunkuwawikakenaken, amargi kaliyan jiwa kesarengan uga semangat gotong-royong, mila keharmonisan masyarakat saged terwujud. Kajawi dados pirantos konjuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi niki ugi dados salah satunggal ajang konjuk nglestantunaken kesenian daerah Gunungkidul. Artikel bahasa jawa kebudayaan rasulan di Gunungkidul.