Sejarah Sumpah Pemuda dalam Bahasa Jawa Ngoko | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Sejarah Sumpah Pemuda dalam Bahasa Jawa Ngoko

Sejarah Sumpah Pemuda dalam Bahasa Jawa –  Kadadean sejarah sumpah pemuda ngrupakne salah siji kadadean penting jero sejarah kamardekan Indonesia. Ujar iki dadi siji tonggak utama bangkite semangat para pemuda Indonesia kanggo negaske cita-cita ngadege negara Indonesia.

Sumpah pemuda yaiku siji “kedadean” sing muncul saka Kongres pemuda kapindho sing diteraske 27-28 Oktober 1928 neng Batavia (Jakarta). Kongres kesebut dianakne neng jero telu gedung sing beda lan dipara jero ping telung rapat. Para pamawa Kongres pemuda II iki asale saka macem-macem wakil organisasi pemuda sing ana nang wayah kuwi, kaya Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatera Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, pemuda Kaum Betawi, lan liya-liyane.
artikel-sejarah-sumpah-pemuda-dalam-bahasa-awa
Neng antara dekne kabeh teka uga beberapa wong pemuda Tionghoa dadi pambanget, yaiku Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok lan Tjio Djien Kwie ning nganti wektu iki ora kawruhan latar buri organisasi sing ngongkon dekne kabeh. Sementara Kwee Thiam Hiong teka dadi sawong wakil saka Jong Sumatranen Bond. Melu teka uga 2 wakilan saka Papua yaiku Aitai Karubaba lan Poreu Ohee.

Sumpah Pemuda dalam Bahasa Jawa

Rapat pisan neras nang dina Sabtu, 27 Oktober 1928. Dianakne neng Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (saiki Lapangan Banteng). Nang wektu kuwi pangarep PPPI Sugondo Djojopuspito ngarep-arep nek kongres sing digelar kesebut bisa nguwatake semangat poro sijen para pemuda Indonesia. Neng Rapat iki uga salah siji sastrawan nduwe jeneng Muhammad Yamin memaparkan uraian babagan arti lan hubungan poro sijen karo pemuda. Manute ana lima faktor sing bisa nguwatake poro sijen Indonesia, yaiku sejarah, basa, hukum adat, pamulangan, lan kekarepan.
Waos Ugo: Fungsi Pendidikan Karakter dalam Bahasa Jawa
Rapat kapindho dianakne siji dina sakwisene. Nang dina Minggu, 28 Oktober 1928, kongres dianakne neng Gedung Oost-Java Bioscoop. Neng ping kongres iki, para pamawa ngrembug masalah pamulangan. Nang wektu kuwi kapindho pangomong sing ngrupakne tokoh pamulangan Indonesia nang wektu kuwi, Poernomowoelan lan Sarmidi Mangoensarkoro ngomongke nek sawong anak kudu mbisakne pamulangan kebangsaan, lan kudu mbisa keseimbangan antara pamulangan neng sekolah lan neng omah. Kajaba kuwi, dekne kabeh uga menyoroti nek sawong anak kudu diwulang kanthi demokratis.

Nang rangkaian Rapat paling akhir sing sisan dadi penutup Kongres pemuda kapindho, para pamawa ngumpul neng gedung Indonesische Clubgebouw neng dalan Kramat Raya Nomer 106. Nang wektu kuwi, Sunario nggamblangna pentinge nasionalisme lan demokrasi kajaba gerakan kepanduan. Ramelan ngeraekne, gerakan kepanduan ora bisa dipisahake saka gerakan nasional. Gerakan kepanduan ket cilik mulang anak-anak disiplin lan mandiri: hal-hal sing dibutuhake jero perjuangan.

Sadurung kongres ditutup, tembang Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman dikrungokakekne. Dhuwur saran Sugondo marang Supratman, tembang kesebut didolanke dheweke mung karo piranti musik biola wae. Tembang kesebut disambut karo meriah banget saka pamawa.
Waos Ugo: Artikel Bahasa Jawa Tentang Wayang Wong
Kongres akhire ditutup karo mengumumkan rumusan pakoleh kongres sing tinulis saka Moehammad Yamin nang secarik dluwang sing disodorkan marang Soegondo pas Mr. Sunario tengah berpidato nang sasi paling akhir kongres (dadi kongkonan kepanduan) karo berbisik marang Soegondo: Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (aku nduweni mubarang formulasi sing luwih elegan kanggo keputusan Kongres iki), sing banjur Soegondo membubuhi paraf setuju nang secarik dluwang kesebut, banjur diteruske marang sing liya kanggo paraf setuju uga.

Sumpah kesebut awale kawacakne saka Soegondo lan banjur digamblangna dawa-amba saka Yamin. Bebasan “sumpah pemuda” dhewe ora muncul jero putusan kongres kesebut, ngliyakne diwenehna sakwisene. Saka para pemuda sing teka, rumusan kuwi diucapkan dadi sumpah Setia. Sejarah Sumpah Pemuda dalam Bahasa Jawa.