Artikel kebudayaan Gejlog Lesung dalam Bahasa Jawa Krama | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel kebudayaan Gejlog Lesung dalam Bahasa Jawa Krama

Artikel kebudayaan Gejlog Lesung dalam bahasa jawa krama – Alu yaiku kajeng panjang konjuk nggentang pantun. Sawegaken lesung yaiku kajeng dawa ingkang dipundamel kados baita, dados panggen konjuk pantun ingkang dipungentang. Alu uga lesung pancen pirantos konjuk nyapihaken pantun saking tangkainya. Nanging, ing tangan ibu-ibu petani ing Yogyakarta, alu uga lesung sanguh nyiptake irama musik ingkang sae ingkang kanaman gejlog lesung.

Musik ingkang tercipta saking alu ingkang dipungentangaken datheng lesung niki tepang kaliyan nama Gejlog Lesung. Kesenian tradisional niki sanguh kita sedaya panggihaken ing kitha Yogyakarta. Riyen, Gejlog Lesung asring dipundolanaken kala pajar wulan purnama. Gejlog Lesung dipundolanaken dados wujud syukur inggil pikantuk panen pantun ingkang melimpah. Para petani matur nuwun dhateng Dewi Sri dados dewi pantun.
artikel-kebudayaan-gejlog-lesung-bahasa-jawa-krama

Sakmenika, Gejlog Lesung namung dipundolanaken menawi enten upacara-upacara tertentu, kados resik dhusun, pesta panen, utawi nyambet tamu. Sapisan, Gejlog Lesung ugi dilombake konjuk nyambet perayaan tertentu, kados HUT Kemerdekaan Indonesia.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa kebudayaan rasulan di Gunungkidul
Enten Legenda Gerhana wulan ingkang nyriosi babagan Gejlog Lesung. Konon, enten buta Kala Rahu ingkang kersa tedha wulan. Nalika Nini Thowong ingkang njagi wulan saweg ketileman, buta Kala Rahu kedadosan nedha separuh wulan. Mila, masyarakat pun ndamel ungel-ungelan, klebet nggebagaken alu datheng lesung. Nini Thowong pun kewungu, lajeng njemparing buta Kala Rahu, dadosipun wulan terbebas wangsul.

Gejlog Lesung mboten sanguh dipundolanaken piyambakan. Biyasanipun, enten 12 ibu-ibu ingkang ndolanaken Gejlog Lesung. Gangsal utawi enem tiyang ingkang ndolanaken Gejlog Lesung. Tirahipun nyekar uga njoget kaliyan mbekta tampah.

Sekar-sekar ingkang dipundolanaken yaiku sekar-sekar tradisional kados Gundul-Gundul Pacul, Lumbung Pari, utawi Caping redi. Kadang Gejlog Lesung ugi dipuniringi dening tabuhan gamelan Jawi. Artikel kebudayaan Gejlog Lesung dalam bahasa jawa krama.