Legenda bahasa jawa asal usul Banyuwangi | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Legenda bahasa jawa asal usul Banyuwangi

Legenda bahasa jawa asal usul Banyuwangi – Konon, riyen kala wilayah ujung wetan Pulau Jawi ingkang alamnya mekaten sae niki dipunpangagengi dening satiyang ratu ingkang nduwe nami Prabu Sulahkromo. Lebet nglampahaken pamerentahanipun piyambakipun dibantu dening satiyang Patih ingkang gagah kendhel, arif, tampan nduwe nami Patih Sidopekso. Semah Patih Sidopekso ingkang nduwe nami Sri Tanjung sangeta sae parase, lembat manah basanipun dadosipun ndamel sang ratu ewah- ewah ingipun.

Kajengipun tercapai hasrat sang ratu konjuk membujuk uga merayu Sri Tanjung mila muncullah manah liciknya kaliyan ngengken Patih Sidopekso konjuk nglampahaken jejibahan ingkang mboten bokmenawi sanguh dicapai dening manusia biyasa. Mila kaliyan tegas uga gagah kendhel, tanpa curiga, sang Patih budhal konjuk nglampahaken titah Sang ratu. Sepeninggal Sang Patih Sidopekso, sikap mboten senonoh Prabu Sulahkromo kaliyan merayu uga miawoni Sri Tanjung kaliyan samukawis blenjani daya dilakukanya. Nanging tresna Sang ratu mboten kengantosan uga Sri Tanjung tetap kekah pambadananipun, dados semah ingkang salajeng berdoa konjuk semahipun. Berang uga benter membara manah Sang ratu nalika tresnanipun ditolak dening Sri Tanjung.
legenda-bahasa-jawa-asal-usul-banyuwangi

Nalika Patih Sidopekso wangsul saking misi jejibahanipun, piyambakipun lajeng sowan Sang ratu. Manah busuk Sang ratu muncul, miawoni Patih Sidopekso kaliyan ngantosaken menawi sepeninggal Sang Patih ing kala nglampahaken titah ratu mengker istana, Sri Tanjung ndhatengi uga merayu mawi bertindak serong kaliyan Sang ratu.
Waos Ugi: Sejarah Kota Banyuwangi dalam bahasa jawa
Tanpa ngangen panjang, Patih Sidopekso lajeng memoni Sri Tanjung kaliyan kebak kedukan uga tuduhan ingkang mboten beralasan.

Pangulan Sri Tanjung ingkang lugu uga jujur ndamel manah Patih Sidopekso tambah benter nguwawi nepsu uga bahkan Sang Patih kaliyan berangnya mengancam badhe mejahi semah setianya punika. Diseretlah Sri Tanjung datheng tepi lepen ingkang keruh uga kumuh. Nanging sadereng Patih Sidopekso mejahi Sri Tanjung, enten panedha paling akhir saking Sri Tanjung dhateng semahipun, dados bukti kejujuran, kesucian uga kesetiannya piyambakipun rela dipunpejahi uga kajengipun jasadnya diceburkan mlebet lepen keruh punika, menawi rahipun ndamel toya lepen mambet busuk mila badanipun sampun ndamel serong, nanging menawi toya lepen mambet harum mila piyambakipun mboten nglintu.

Patih Sidopekso mboten malih saged nguwawi badan, enggal menikamkan dhuwungipun datheng dhadha Sri Tanjung. Rah memercik saking badan Sri Tanjung uga pejah saknalika. Jisim Sri Tanjung enggal diceburkan datheng lepen uga lepen ingkang keruh punika berangsur-angsur dados bening kados kaca mawi ndhawahaken ambet harum, ambet arum. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, dhawah uga piyambakipun dados linglung, tanpa piyambakipun elingi, piyambakipun menjerit “Banyu….. … arum…………… . Banyu arum … ..” Banyuwangi lair saking bukti tresna semah ing semahipun.

Tokoh sejarah benten piyambakipun Minak Djinggo, satiyang Adipati saking Blambangan ingkang memberontak majeng keraton Majapahit uga saged ditumpas dening kengkenan Majapahit, yaiku Damarwulan. Nanging sayektos nami Minak Djinggo sanesa nami sejatos saking adipati Blambangan. Nami kesebat dipunsukakna dening sakunjukan kalangan istana Majapahit dados wujud olok-olok dhateng Brhe Wirabumi ingkang pancen putra prabu hayam wuruk saking selir.

Kunjuk masyarakat Blambangan, cerios Damarwulan mboten berdasar. Cerios niki namung bentuk propaganda Mataram ingkang mboten nate kedadosan nyuwasani wilayah Blambangan ingkang kala punika disokong dening keraton hindu Mengwi ing Bali. Legenda bahasa jawa asal usul Banyuwangi.