Contoh artikel bahasa jawa olahraga tenis meja | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Contoh artikel bahasa jawa olahraga tenis meja

Contoh artikel bahasa jawa olahraga tenis meja – Tenis meja ngrupakne cabang olahraga sing dilakoke dijero gedung (in door) lan bisa didolanke sacara tunggal arepa ganda. Dolanan iki dilakoke didhuwur meja karo ukuran sing wis ditentukan karo cara menyebrangkan bola ngliwati jaring lan tiba dilapangan mungsuh. Dolanan tenis meja diawali karo gebugan servis lan saben pandolan nglakoke pindho melu -melu.

Dolanan iki diwatesi karo game ,saben setnya awak saka 11 point karo sistem rally point diendi pandolan sing mbisa aji 11 luwih dhisik diyektekne dadi panyeneng. Nek kapindho pandolan padha-padha mbisa aji 10-10 mula kanggo nutugake ditambah aji kacek 2 lan servis dilakoke sacara nggenti sing karan karo deuce.
contoh-artikel-bahasa-jawa-olahraga-tenis-menja

Tenis meja ping pisan dipopulerkan saka bangsa Inggris nang tengahan abad menyang-19, nang udhar 15 Januari 1926 dhuwur prakarsa Dr. George Lehman saka Jerman adeg organisasi tenis meja tingkat donya karo jeneng International Table Tennis Federation (ITTF).
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa kebudayaan adat istiadat
Dr. George Lehman saprene dianggep dadi pencipta olahraga tenis meja sing nganti nganti wektu iki tenis meja wis berkembang neng Indonesia karo jeneng organisasinya yaiku PTMSI (poro sijen Tenis meja kabeh Indonesia). Kanggo dadi pandolan tenis meja kudu bisa mengombinasikan teknik gebugan servis, drive, blok lan smash sing didukung karo kecepetan, ketepatan lan keuletan mawa nduweni daya juang sing dhuwur lan kematangan juara. Latian tenis meja mbutuhake wayah sing ora sedhela, amarga dolanan sing siji iki nduweni tingkat kerekasan sing dhuwur banget. Ning yen dilakoke sacara rutin mula kabeh kerekasan kesebut bisa didhuwuri.

Dolanan Tenis meja dilakoke sacara single lan double sing didolanke didhuwur meja karo ukuran sing wis ditentukan. Jero dolanan tenis meja pandolan sing diyektekne nyenengna 1 set nek salah siji pandolan mbisa aji 11 karo sistem rally point.

Teknik nyekel Bet 
Teknik nyekel bet utawa grip nang dolanan tenis meja awak dhuwur shake-hand grip lan penholder grip.

Gebugan servis ngrupakne tempuhan ping pisan jero tenis meja lan servis jero tenis meja bisa dilakoke sacara forehand lan backhand.

Matur nuwun wis maca artikel Sejarah Singkat dolanan Tenis meja, muga-muga bisa mimbuhi wawasan awake dhewe kabeh. Contoh artikel bahasa jawa olahraga tenis meja.