Sejarah Kota Banyuwangi dalam Bahasa jawa | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Sejarah Kota Banyuwangi dalam Bahasa jawa

Sejarah kota Banyuwangi dalam bahasa jawa – Sejarah kitha banyuwangi Merujuk saking data ingkang kawontenan, sapanjang sejarah Blambangan kintenipun udhar 18 Desember 1771 ngrupikaken kedadosan sejarah ingkang paling sepuh ingkang patut diangkat dados dinten dados Banyuwangi. Sadereng kedadosan puncak perang Puputan Bayu kesebat saleresipun enten kedadosan benten ingkang ngriyenanipun, ingkang ugi heroik-patriotik, yaiku kedadosan penyerangan para pejuang Blambangan ing ngandhap pimpinan Pangeran Puger ( putra Wong Agung Wilis ) datheng benteng VOC ing Banyualit ing taun 1768.

Nanging tresna kedadosan kesebat mboten kecatet sacara pepak udharanipun, uga kajawi punika terkesan menawi lebet penyerangan kesebat kita sedaya kawon total, saweg pihak mengsah hampir mboten rekaos ketunen menapaa. Ing kedadosan niki Pangeran Puger dhawah, saweg Wong Agung Wilis, saksampune Lateng dihancurkan, tatu, tempen uga lajeng dipunbucal datheng Pulau Banda ( Lekkerkerker, 1923 ).
sejarah-banyuwangi-bahasa-jawa

Berdasarkan data sejarah nami Banyuwangi mboten saged ucul kaliyan keajayaan Blambangan. Ket jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) uga Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan ugi ngantos nalika Blambangan wonten ing ngandhap perlindungan Bali (1763-1767), VOC dereng nate kegeret konjuk mlebeti uga mengelola Blambangan ( Ibid.1923 :1045 ).
Ing taun 1743 Jawi kunjukan wetan ( klebet Blambangan ) diserahkan dening Pakubuwono II dhateng VOC, VOC rumaos Blambangan pancen sampun dados gadhahipun. Nanging konjuk sementara taksih dipunkajengipunaken dados barang simpanan, ingkang enggal badhe dikelola sak-ugi-wanci, menawi sampun dibetahaken. Bahkan nalika Danuningrat memina bantuan VOC konjuk cucul badan saking Bali, VOC taksih dereng kegeret konjuk ningali datheng Blambangan (Ibid 1923:1046).

Nanging enggala saksampune Inggris menjalin hubungan gramen kaliyan Blambangan uga mbadanaken kantor gramenipun (komplek Inggrisan sakmenika) ing taun 1766 ing bandar alit Banyuwangi ( ingkang ing wanci punika ugi kanaman Tirtaganda, Tirtaarum utawi Toyaarum), mila VOC lajeng ngabah konjuk enggal ngrebat Banyuwangi uga mak-likaken sedaya Blambangan. Sacara umum lebet peprangan ingkang kedadosan ing taun 1767-1772 ( 5 taun ) punika, VOC pancen ngupados konjuk ngrebat sedaya Blambangan. Nanging sacara khusus saleresipun VOC kesurung konjuk enggal ngrebat Banyuwangi, ingkang ing wanci punika sampun awiti berkembang dados puser gramenan ing Blambangan, ingkang sampun dipunkuwaosi Inggris.

Kaliyan mekaten pertela, menawi lairipun setunggal panggen yag lajeng dados tepang kaliyan nami Banyuwangi, sampun dados kasus kedadosanipun peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Menawi sakintenipun Inggris mboten bercokol ing Banyuwangi ing taun 1766, bokmenawi VOC mboten badhe buru-buru numindakake ekspansinya datheng Blambangan ing taun 1767. Uga amargi punika bokmenawi perang Puputan Bayu mboten badhe kedadosan ( puncaknya ) ing udhar 18 Desember 1771. 

Kaliyan mekaten mesti enten hubungan ingkang erat perang Puputan Bayu kaliyan lairipun setunggal panggen ingkang nduwe nami Banyuwangi. Kaliyan tembungan benten, perang Puputan Bayu ngrupikaken kunjukan saking proses lairipun Banyuwangi. Amargi punika, penetapan udhar 18 Desember 1771 dados dinten dados Banyuwangi sayektos rasional sanget. Sejarah kota Banyuwangi dalam bahasa jawa.