Dongeng bahasa jawa kancil nyolong timun | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Dongeng bahasa jawa kancil nyolong timun

Selamat pagi teman-teman, apakah kamu tengah mencari dongeng bahasa jawa kancil nyolong timun? Tepat sekali cerita di bawah ini merupakan kisah si kancil yang dikemas menggunakan bahasa jawa ngoko sederhana. Semoga dongeng berikut bermanfaat ya buat teman-teman.

Awan kuwi panas banget Nanging hal kuwi ora krasa kanggo kancil. Dheweke lagi turu angler neng ngisor wit sing gedhe.

Dumadakan wae impen becike keputus. “tulung! Tulung! ” krungu bengokan lan jeritan bola-bali. Nuli krungu suwara brisik sikil kewan sing lagi mlayu-mlayu.

“Ana apa, sih?” Tembung kancil. Matane ngedhep-kedhep, krasa abot kanggo dibukak amarga isih mengantuk.
dongeng-bahasa-jawa-kancil-nyolong-timun
Dongeng bahasa jawa kancil nyolong timun

Neng kadohan katon rombongan kewan mlayu-mlayu nuju menyang arahe. “Kobongan! Kobongan! ” bengok wedhus. ” Ayo mlayu, Cil! Ana kobongan neng alas! ”

Nyat bener. Keluk mabur dhuwur menyang langit. Kancil keweden ndelenge. Dheweke teras tangi lan mlayu melu kanca-kancane.

Kancil terus mlayu. Wah, cepet uga mlayune. Ya, mbasi kancil nduwe awak cilik, Nanging dheweke bisa mlayu cepet. Tanpa krasa, kancil wis mlayu adoh, ngliwati kanca-kancane.

“Aduh, ambeganku entek rasane,” kancil mandheg kanthi menggeh-menggeh, nuli linggih ngaso. “Lho, neng endi kewan-kewan liyane?” Mbasi kancil seneng amarga lolos saka bahaya, dumadakan dheweke rumangsa wedi. “Wah, aku ana ing ngendi saiki? Kayane durung tau ketuk kene.”

Kancil mlaku karo deleng daerah sekitare. “Aaduh, aku geblasuk. Dhewe meneh. Kepriye ini? Kancil tambah wedi lan bingung. “duh Gusti, tulunga aku.”

Kancil terus mlaku menjelajahi alas sing durung tau dipidak kui. Tanpa krasa, dheweke tiba neng pinggir alas. Dheweke ndeleng siji tegal duwe pak tani.

“Tegal sayur lan buah-buahan? Oh, syukurlah. Matur nuwun, tuhan,” mata kancil membelalak. Tegal kuwi kebak karo sayur lan buah-buahan sing jaga dipanen. Wow, nglegena pisan!

“Kabeneran nih, aku ngelak lan ngelih pisan,” tembung kancil karo ngalon idune. “Tenggorokanku uga krasa garing. Lan wetengku keroncongan jaluk diisi. Pangan dhisik, ah.”

Karo tanpa dosa, kancil melahap sayur lan buahbuahan sing ana neng tegal. Wah, asihan pak tani. Dheweke mesti nesu yen ndeleng kedaden iki. Si kancil mbeling pisan, ya?

“hmm, enak pisan,” tembung kancil karo mengusap-usap wetenge sing kuwaregen. “koweni saben dina pesta mangkene, mesti nglegena.”

Sakwise puas, kancil merebahkan awake neng ngisor sebatang wit sing rindang. Semilir angin sing bertiup, nggawene mengantuk. “oahem, aku dadi kepingin turu meneh,” tembung kancil karo angob.

Akhire kewan sing mbeling kuwi keturon, mbanjurke turu awane sing kerusuhi gara-gara kobongan neng alas mau. Wah, turune ngono kepati, nganti krungu suwara ngoroke. Krr… krr… krrr…

Pas tangi nang keesokan dinane, kancil rumangsa ngelih meneh. “wah, pesta mbanjur meneh, nih,” tembung kancil nang awake dhewe. “kali iki aku pileh-pileh dhisik, ah. Sapa ngerti ana buah timun kedhemenanku.”

Mula kancil mlaku-mlaku mengitari tegal pak tani sing amba kuwi. “wow, kuwi dheweke sing dakgolek! ” seru kancil bungah. “hmm, timune katon ngono segar. Besarbesar meneh! Wah, mesti enak nih.”

Kancil teras pangan buah timun nganti wareg. “wow, enak pisan sarapan timun,” tembung kancil karo ngesem puas.

Dina wis radha awan. Nuli kancil bali mengisor wit rindang kanggo ngaso.

Pak tani kaget pisan pas ndeleng tegale. “wah, tegal timunku kok dadi berantakan-begini,” tembung pak tani geram. “panggawe sapa, ya? Mesti ana hama anyar sing ganas. Utawa mungkinkah ana bocah mbeling utawa kewan ngelih sing maling timunku?”

Tegal timun kuwi nyat bener-bener berantakan. Akeh wit timun sing rusak amarga terinjak-injak. Lan akeh uga serpihan buah timun sing berserakan neng lemah. Hm, awas, ya, yen nganti tangkep! ” omel pak tani karo mengibas-ngibaskan clurite. “panen timunku dadi berantakan.”
Dongeng bahasa jawa kancil nyolong timu

Mula sabedinan pak tani ribut membenahi bali tegale sing berantakan.

Saka panggon lerene, kancil terus nggatekake pak tani kuwi. “hmm, dheweke mesti sing nduwe jeneng pak tani,” tembung kancil nang awake dhewe. “brengose oleh uga. Tebal,’ ireng, lan melengkung mendhuwur. Mloto pisan. Hi… hi… hi….

Sadurunge kancil nyat durung tau ketemu karo manusia. Nanging dheweke kerep krungu cerito babagan pak tani saka kanca-kancane. “aduh, pak tani kok suwe ya,” ujar kancil. Ya, dheweke wis nunggu suwe pisan. Awan kuwi kancil pengen pangan timun meneh. Rupane dheweke ketagihan pangan buah timun sing segar kuwi.

Sore dinane, pak tani mulih karo nggelung keranjang berisi timun neng pundhake. Dheweke mulih karo mengomel, amarga pakoleh panene dadi ngurang. Lan wayahe entek kanggo mata bali tegale sing berantakan.

“ah, akhire tiba uga wayah sing daktunggu-tunggu,” kancil bangkit lan mlaku menyang tegal. Kewan sing mbeling kuwi bali berpesta pangan timun pak tani.

Keesokan dinane, pak tani geram lan muni-muni ndeleng tegale berantakan meneh. “bener-bener kekeliwatan! ” seru pak tani karo mengepalkan tangane. “jebulna tanduran liyane uga rusak lan dicolong.”

Pak tani nduwe dhengkul neng lemah kanggo meruhi jejak si maling. “hmm, malinge mesti kewan,” tembung pak tani. “jejak sikil manusia ora begini bentuke.”

Panduwe tegal sing malang kuwi bertekad kanggo nangkep si maling. “aku kudu nggawe perangkap kanggo nangkepe! ”

Mula pak tani cepet mungkur tegal. Setiba neng omahe, dheweke nggawe siji boneka sing madha rupani manusia. Nuli dheweke melumuri wong-wongan tegal kuwi karo getah nangka sing kelet!

Pak tani bali meneh menyang tegal. Wong-wongan kuwi dipasange neng tengah tegal timun. Bentuke persis kaya manusia sing lagi njaga-jaga. Anggonane sing kedodoran berkibar-kibar tertiup angin.

Sementara endhase nganggo caping, kaya duwe pak tani.
“wah, kayane pak tani ora dhewe meneh,” ucap kancil, sing ndeleng saka kadohan. “dheweke teka bareng kancane. Nanging geneya kancane meneng wae, lan pak tani matekne dheweke dhewen neng tengah tegal?”

Suwe pisan kancil nunggu kelungan kanca pak tani. Akhire dheweke ora kuwawa. “ah, luwih becik aku mrana,” tembung kancil ngongkonke. “sisan njaluk ngapura amarga wis maling timun pak tani. Sapa ngerti aku nyalah diwenehine timun gratis.”

“apurakne aku, pak,” sesal kancil neng ngarep orangorangan tegal kuwi. “aku sing wis maling timun pak tani. Weteng aku ngelih pisan. Bapak ora nesu, ta?”

Tentu wae wong-wongan tegal kuwi ora njawab. Bola-bali kancil njaluk apura. Nanging wong-wongan kuwi tetap meneng. Raine ngesem, katon kaya mengejek kancil.

“huh, sombong pisan!” Seru kancil nesu. “aku njaluk ngapura kok meneng wae. Nyalah ngesem mengejek. Nyate mloto apa?” Batine.

Akhire kancil ora kuwawa meneh. Ditinjunya orangorangan tegal kuwi karo tangan tan. Buuuk! Lho, kok tangane ora bisa digeret? Ditinju meneh nganggo tangan kiwa. Buuuk! Wah, saiki kapindho tangane nggathuk erat neng awak boneka kuwi.

” uculake tanganku! ” bengok kancil j engkel. ” yen ora, kutendang kok! ” buuuk! Saiki sikil si kancil nyalah nggathuk uga neng awak wong-wongan kuwi. “aduh, kepriye iki?”

Sore dinane, pak tani bali menyang tegal. “nah, iki dheweke malinge! ” pak tani seneng ndeleng jebakane kedadeyan. “rupane kok sing wis ngrusak tegal lan maling

Timunku.” Pak tani gumuyu pas cucul kancil. “turene kancil kewan sing cerdik,” ejek pak tani. “Nanging kok kapusi saka wong-wongan tegal. Ha… ha… ha…. ”

Kancil pasrah wae pas digawa mulih menyang omah pak tani. Dheweke dikurung neng jero kandang pitik. Nanging kancil kaget pas pak tani ngongkon bojone njagakne bumbu sate.

” Aku kudu cepet metu bengi iki j uga i ” tekad kancil. Yen ora, maria riwayatku. ”
Dongeng bahasa jawa kancil nyolong timun

Bengi dinane, pas seisi omah wis turu, kancil nyeluk-nyeluk asu, si panjaga omah. “ssst… asu, mrenea,” bisik kancil. “kenalake, aku kancil. Kewan piaraan anyar pak tani. Tahukah kok? Sesuk aku arep diajak pak tani nekani pesta neng omah pak lurah. Nglegena, ya?”

Asu kaget krungune. “apa? Aku ora ngandel! Aku sing wis suwe melu pak tani wae ora tau diajak lunga. Eh, nyalah kok sing diajak.”

Kancil ngesem kebak arti. “yah, nyakarep yen kok maido. Delok wae sesuk! Aku ora goroh! ”
Rupane asu terpengaruh saka tembung-tembung si kancil. Dheweke njaluk ben kancil membujuk pak tani kanggo mengajakn-ya lunga menyang pesta.

“oke, aku arep ngupadi membujuk pak tani,” ujar kancil. “Nanging bengi iki kok kudu ngancani aku turu neng kandang pitik. Kepriye?” Asu setuju karo tawan kancil. Dheweke cepet mbukak gerendel lawang kandang, lan mlebu. Karo sigap, kancil tumuli metu saka kandang.

“tampa asih,” tembung kancil karo menutup bali gerendel lawang. “apura iho, aku kepeksa nggoroh. Titip salam ya, gawe pak tani. Lan tulung ngantekne apuraku nange.” Kancil cepet mlayu mungkur omah pak tani. Asu sing malang kuwi anyar ngelingi kedaden sabenere pas kancil wis ngilang.

Terimakasih, kamu telah selesai membaca cerita dengan tema dongeng bahasa jawa kancil nyolong timun. Semoga cerita di atas dapat memberikan kita pelajaran ya dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari perbuatan tercela.