Cotoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan luar sekolah | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Cotoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan luar sekolah

Cotoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan luar sekolah –  Pamucalan njawi sekolah utawi pendidikan luar sekolah yaiku pamucalan ingkang dirancang konjuk nyinaokaken warga sinau supados nggadhahi keterampilan uga pangasumerepan mawi pangertosan ingkang dipunwontenaken ing njawi jalur pamucalan formal (sekolah).

Pamucalan njawi sekolah saleres nya sanes hal enggal khasanah budaya uga peradaban manungsa. Pamucalan njawi sekolah sampun gesang uga manunggal ing lebet kegesangan saben masyarakat tebih sadereng muncul uga memasyarakat sistem persekolahan.

PLS nggadhahi bentuk uga pamontenan ingkang benten kaliyan sistem ingkang sampun enten ing pamucalan persekolahan. PLS timbul saking konsep pamucalan seumur gesang dipunpundi kebetahan badhe pamucalan mboten namung ing pamucalan persekolahan/pamucalan formal kamawon. PLS pamontenanipun langkung ditekankan dhateng paweweh keahlian uga keterampilan lebet mukawis bidang tertentu.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa pendidikan tentang prestasi belajar
Pamucalan njawi sekolah nggadhahi gina lebet kaitan kaliyan kengungkukan pamucalan sekolah, kaitan kaliyan donya nyambut damel uga kegesangan. Lebet kaitan kaliyan pamucalan sekolah, gina PLS (pamucalan njawi sekolah) yaiku dados substitusi, komplemen, uga suplemen. Kaitane kaliyan donya nyambut damel, PLS nggadhahi gina dados kengungkukan ingkang nreteki satiyang mlebet datheng donya nyambut damel. Sawegaken lebet kaitan kaliyan kegesangan, PLS nduwe gina dados wahana konjuk nguwawi gesang uga mengembangkan kegesangan satiyang.

Nguwawi gesang (survival) kedah langkung panyinaon. Mbotena bokmenawi satiyang sanguh ngekahi gesangipun tanpa sinau ngekahi gesang. Mekaten ugi konjuk mengembangkan numa kehidupannya, Satiyang kedah numindakake proses panyinaon. Sinau sapanjang hayat ngrupikaken wujud kuwawen gesang uga pengembangan kegesangan.

Pamucalan njawi sekolah ngrupikaken kunjukan saking sistem pamucalan uga sinau sapanjang hayat ingkang sanget strategis konjuk pengembangan kegesangan satiyang. Saged dipunginemaken menawi pamucalan yaiku kegesangan punika piyambak.

Demikian sebuah contoh artikel bahasa jawa tentang pentinya pendidikan luar sekolah secara singkat. Semoga dapat memberikan gambaran kita terhadap apa itu pendidikan yang dialakukan di luar jalur formal. Contoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan luar sekolah.