Artikel bahasa jawa tentang sejarah BLANGKON | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel bahasa jawa tentang sejarah BLANGKON

Artikel bahasa jawa tentang sejarah blangkon – Blangkon yaiku tutup sirah ingkang dipunginakaken dening kaum jaler dados kunjukan saking rasukan tradisional Jawi. Blangkon saleresipun bentuk praktis saking ikat ingkang ngrupikaken tutup sirah ingkang dipundamel saking serat. Mboten enten catetan sejarah ingkang saged mertelakaken asal ngugi jaler Jawi ngangge iket utawi penutup sirah niki.

Enten masyarakat Jawi jaman riyen, pancen enten setunggal cerios babagan Aji Soko. Lebet cerios niki, kewontenan iket sirah pun sampun kanaman, yaiku kala Aji Soko kedadosan ngawonaken Dewata Cengkar, satiyang buta panguwasa siti Jawi, namung kaliyan nggelar sawarni sorban ingkang saged nutup sedaya siti Jawi. Padahal kados kita sedaya kemangertosi , Aji Soko lajeng dipuntepang dados pencipta uga perumus permulaan taun Jawi ingkang dipunawiti ing 1941 taun ingkang lajeng.
artikel-bahasa-jawa-tentang-blangkon

Enten sawilangan teori ingkang ngginemaken menawi pangrasukan blangkon ngrupikaken pengaruh saking, budaya Hindu uga Islam ingkang diserap dening tiyang Jawi. Miturut para ahli, tiyang Islam ingkang mlebet datheng Jawi saking kalih etnis yaiku keturuan cina saking Daratan Tiongkok uga para panggramen Gujarat.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa tentang OLAHRAGA Sepakbola
Para panggramen Gujarat niki yaiku tiyang turun Arab, piyambake sedaya salajeng ngengingaken sorban, yaiku sinjang uga wiyar ingkang diikatkan ing sirah piyambake sedaya. Sorban niki ingkang nginspirasi tiyang Jawi konjuk ngangge iket sirah kados dening tiyang turun arab kesebat. Artikel bahasa jawa tentang sejarah blangkon.

Enten teori benten ingkang asalipun saking para misepuh ingkang ngginemaken menawi ing jaman riyen, iket sirah mbotena permanen kados sorban ingkang senantiasa diikatkan ing sirah. Nanging kaliyan entenipun masa krisis ekonomi akibat perang, bebed dados setunggal barang ingkang rekaos dipunsaged. Milanipun punika , para panginggil keraton nedha seniman konjuk nyiptake iket ingkang ngginakaken separoh saking biyasanipun konjuk efisiensi mila terciptalah bentuk penutup sirah ingkang permanen kaliyan bebed ingkang langkung irit ingkang kanaman blangkon.
artikel-bahasa-jawa-tentang-blangkon

Ing jaman riyen, blangkon pancen namung saged dipundamel dening para seniman ahli kaliyan pakem (tatanan) ingkang baken. Tambah ngebaki pakem ingkang ditetepke, mila blangkon kesebat badhe tambah inggil aosipun. Satiyang ahli kebudayaan nduwe nami Becker nate neliti tata cara pandamelan Blangkon niki, jebulna pandamelan blangkon mbetahaken setunggal khusus.
Waos Ugi: Carane gawe gethuk nganggo boso jowo
Blangkon ing prinsipe kedamel saking bebed iket utawi udeng nduwe bentuk persegi sekawan bujur sangkar. Ukurane udakawis sawiyar 105 cm x 105 cm. Ingkang dipunkanggekaken saleresipun namung separoh bebed kesebat. Ukuran blangkon dipunpendhet saking antawis antawis garis lintang saking kuping tan uga kiwa langkung bathuk uga melaui inggil. Ing umume nomer 48 paling alit uga 59 paling ageng. Blangkon digawe saking beberapa tipe yaiku: ngginakaken mondholan, yaiku tonjolan ing kunjukan wingking blangkon ingkang nduwe bentuk kados Onde-onde.

Blangkon niki kanaman dados blangkon gaya Yogyakarta. Tonjolan niki nyamangaken model rambut jaler masa punika ingkang asring nangsuli rambut panjang piyambake sedaya ing kunjukan wingking sirah, dadosipun kunjukan kesebat tersembul ing kunjukan wingking blangkon. Lilitan rambut punika kedah kencang supados mboten gampil ucul. Artikel bahasa jawa tentang sejarah blangkon.