Artikel bahasa jawa tentang Olahraga Sepak Bola | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel bahasa jawa tentang Olahraga Sepak Bola

Sepak bola atau dalam bahasa jawa akrab disebut bal-balan dapat kita tuliskan dalam sebuah artikel bahasa jawa tentang olahraga sepak bola kalau gak percaya simak contohnya di bawah ini.

Niki sejarah sapak bola donya uga sejarah sapak bola indonesia beserta pangertosan sapak bola ingkang paling kathah ing dadosaken referensi konjuk lebet mimbuhi wawasan saputer sejarah sapak bola saking donya ngantos Indonesia uga pangertosan sapak bola. Tentunya samang ingkang kersa nyumerepi sejarah sapak bola donya ngantos Indonesia saged maos artikel niki ingkang berkaitan kaliyan sejarah sapak bola donya ngantos kaliyan yok-napa sejarah sapak bola Indonesia.?
artikel-bahasa-jawa-tentang-olahraga-sepak-bola

Sadereng kita sedaya mlebet ing sejarah sapak bola, sasaenipun kita sedaya ngrembag yok-napa pangertosan sapak bola punika?
Waos Ugi: Artikel Bahasa Jawa Kenduren
Sapak Bola asalipun saking kalih tembung yakni “sapak”: uga “Bola”. Sapak utawi meyepak sanguh ing artosaken dados menendang (ngginakaken suku) sawegaken konjuk “bola” yaiku pirantos dolanan ingkang nggadhahi bentuk bulat ingkang kedamel saking badhe karet, cucal utawi sawarninipun. Lebet dolanan sapak bola, setunggal bola disepak/tendang dening para pandolan kian mriki. Dados sacara singkat pangertosan sapak bola yaiku mukawis dolanan ingkang dipuntumindakake kaliyan cara menendang bola kian mriki ingkang dipuntumindakake dening pemaian, kaliyan sasaran gawang uga nduwe tujuan mlebetan bola datheng gawang mengsah.

Sapak bola yaiku salah satunggal jenis dolanan ingkang dipundolanaken lebet bentuk regu. Saben regu nggadhahi 11 pandolan dipunpundi klebet 1 tiyang ingkang njagi gawang kanaman panjagi gawang. Dolanan niki mbetahaken sanget entenipun keterampilan ing abah suku uga tungkai. Lajeng sawegaken konjuk panjagi gawang enten pangajawen dipunpundi panjagi gawang angsal ngginakaken tangan salebetipun wonten diarea gawangnya. Nanging, menawi panjagi gawang medal area gawangnya mila mboten angsal malih nyepeng bola, menawi punika kedadosan mila panjagi gawang kesebat badhe nyaged pelanggaran.

Dolanan sapak bola niki nggadhahi tujuan konjuk mlebetaken bola kelebet gawang mengsah uga mesti ngupados kajengipun saged njagi gawang piyambak kajengipun mboten kedadosan gol digawang piyambak. Lajeng dolanan sapak bola dipuntumindakake lebet 2 babak, dipunpundi ing saben babak badan saking 45 menit. Wanci ngaso wonten dipunantawis kalih babak yaiku sakathah 10 menit. Lajeng mukawis tim badhe dipunyektosaken dados pangrena, menawi saged mencetak gol datheng gawang mengsah kaliyan sakathah katahe. Artikel bahasa jawa tentang Olahraga Sepak Bola.