Artikel Kesenian Angklung dalam Bahasa Jawa (Fungsi lan Asal Usul) | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel Kesenian Angklung dalam Bahasa Jawa (Fungsi lan Asal Usul)

Artikel kesenian angklung dalam bahasa jawa (Fungsi lan Asal Usul) – Angklung nggeh menika satunggaling pirantos musik multitonal ingkang kedamel saking pring. Cara ngginakake cekap gampil namung kaliyan nggoyangke alat menika. Suwara ingkang dipunpikantukaken sangking pring dadugan badan pipa pring. Suwara ingkang dipunpikantukaken nurut lebet susunan saking suwara 2, 3, ngantos 4 suwara lebet saben ukuran, sae angklung ageng kersaa alit.

Dictionary of the Sunda Language karya Jonathan Rigg, ingkang diterbitkan ing taun 1862 ing Batavia, nyerataken menawi angklung nggeh menika pirantos musik ingkang kedamel saking pipa-pipa pring, ingkang dipotong ujung-ujunge, nyami rupeni pipa-pipa lebet mukawis organ, uga ditaleni sareng lebet mukawis tali, digoyangke konjuk ngasilaken Suwara. Angklung terdaftar dados Karya Agung warisan Budaya Lisan uga Nonbendawi Manusia saking UNESCO kawit wulan November 2010.
artikel-bahasa-jawa-tentang-kesenian-angklung
Artikel kesenian angklung dalam bahasa jawa

Dereng dipunpanggihaken pitedah ingkang ngginemaken kawit kapan angklung dipunginakaken, nanging diyakini bentuk primitife sampun dipunginakaken lebet kultur Neolitikum ingkang berkembang ing Nusantara ngantos awal pangudharan modern, dadosipun angklung ngrupikaken kunjukan saking relik pra-Hinduisme lebet kebudayaan Nusantara.
Waos Ugi: Artikel Bahasa Jawa Makanan Tradisional Gethuk
Catetan babagan angklung sampun wonten ing salebeting masa keraton Sunda (abad datheng-12 ngantos abad datheng-16). Asal urun rembug terciptane musik pring, kados angklung miturut pandangan gesang masyarakat Sunda ingkang agraris kaliyan sumber kegesangan saking pantun (pari) dados tedhan bakunipun. Babagan niki nglairaken mitos kapitadosan majeng Nyai Sri Pohaci dados lambang Dewi pantun ingkang paring kagesangan.

Suku Baduy, ingkang ngrupikaken masyarakat Sunda sejatos, ngginakaken angklung dados kunjukan saking ritual mengawali pananeman pantun. Pring ingkang dipunginakaken dados angklung yaiku pring cemeng (awi wulung) uga pring pethak (awi temen). Saben suwara ingkang dipunpikantukaken asalipun saking Suwara tabung pringipun ingkang nduwe bentuk bilah saben ruas pring saking ukuran alit ngantos ageng. (Artikel kesenian angklung dalam bahasa jawa).

Kawit keraton Sunda, angklung dipunginakaken ing antawisipun dados penyemangat lebet peperangan. Gina angklung dados penyemangat rakyat taksih terus kraos ngantos ing masa penjajahan, punika amergi pamerentah Hindia Walandi sempat nglarang masyarakat ngginakaken angklung, panglarangan punika sempat ndamel popularitas angklung mandhap uga namung dipundolanaken pring anak- anak ing wanci punika.

Salajengipun sekar-sekar persembahan majeng Dewi Sri kesebat dipunmaweni kaliyan pangiring Suwara tabuh ingkang kedamel saking batang-batang pring ingkang dikemas sederhana ingkang lajeng laira struktur pirantos musik pring ingkang kita sedaya tepang sakmenika nduwe nami angklung.

Mekaten ugi ing kala pesta panen uga seren taun kathah pertunjukan kesenian angklung. Paling utami ing penyajian Angklung ingkang berkaitan kaliyan upacara pantun, kesenian niki dados setunggal tunjukan ingkang sifate arak-arakan utawi helaran, malah wonten sakunjukan panggen dados iring-iringan Rengkong uga Dongdang mawi Jampana (usungan pangan) ugi sanesipun. Mekaten Artikel kesenian angklung dalam bahasa jawa khususe babagan sejarah lan asal usulipun.